Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Dějepis a matematika pro cizince

META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání migrantů v ČR.   Kromě Poradenského a informačního centra pro mladé migranty (PIC), které je určeno mladým cizincům od 6 do 39 let a které pomáhá migrantům, kteří chtějí prostřednictvím vzdělání dosáhnout lepšího pracovního uplatnění a tím i snazší integrace do české společnosti, se META věnuje i pedagogickým pracovníkům. Ty se snaží podporovat v nelehkém úkolu začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému.
Kromě již spuštěného informačního portálu ww.inkluzivniskola.cz , na kterém najdete mnoho informací týkajících se vzdělávání cizinců, se META věnuje i asistenci žákům-cizincům na vybraných školách, ze které brzy vzniknou metodické materiály pro výuku i asistenci samotnou.
Navíc bychom rádi vytvořili i metodiky pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ) v jednotlivých předmětech. Od září 2010 by měly vzniknout expertní skupiny na předměty dějepis a matematika, ve kterých by měli vyučující těchto předmětů, metodici a učitelé češtiny jako cizího jazyka možnost vytvořit strategie pro práci s těmito žáky. Expertní skupiny se budou scházet jednou do měsíce.
Pokud by Vás tato aktivita zajímala a chtěli byste se stát součástí našich expertních skupin, jste učitelé matematiky nebo dějepisu, ČJCJ či metodici a máte zkušenosti s žáky-cizinci na našich školách, neváhejte nás kontaktovat zasláním životopisu na titerova@meta-os.cz .
Činnost sdružení META je financována z Evropského sociálního fondu (ESF) a Hlavního města Prahy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva vnitra prostřednictvím Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Za META tým

PhDr. Kristýna Titěrová


    nikdo zatím nehodnotil

2 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Na stránkách portálu Inkluzivní škola najdete výstup z první pracovní skupiny zaměřené na výuku dějepisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Dokumenty by měly pedagogům dějepisu, kteří se setkávají s žákem s OMJ, poskytnout tipy, co dělat, když žák přijde, na co si dát pozor a jak situaci řešit. Pracovní skupinu realizovalo sdružení META a podíleli se na ní učitelé dějepisu. Součástí jsou také Výstupy pro žáka s OMJ, které je možné použít při tvorbě vyrovnávacího plánu a mohou sloužit jako inspirace, na co se zaměřit při výuce žáků s OMJ. Další přílohou jsou pracovní listy a shrnutí, jak tvořit Vyrovnávací plán (převzato z metodické příručky, kterou vydala META v roce 2011). Ke stažení jsou i ukázkové pracovní listy, využitelné při výuce.
  Více se dozvíte na http://www.inkluzivniskola.cz/pedagogicka-prace-s-diverzitou/dejepis.
   

 2. avatar

  Na stránkách portálu <b>Inkluzivní škola </b>najdete výstup z první pracovní skupiny zaměřené na výuku dějepisu pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Dokumenty by měly pedagogům dějepisu, kteří se setkávají s žákem s  OMJ, poskytnout tipy, co dělat, když žák přijde, na co si dát pozor a  jak situaci řešit. Pracovní skupinu realizovalo sdružení META a podíleli se na ní učitelé dějepisu. Součástí jsou také <b>Výstupy pro žáka s OMJ</b>, které je možné použít  při tvorbě vyrovnávacího plánu a mohou sloužit jako inspirace, na co se  zaměřit při výuce žáků s OMJ. Další přílohou jsou pracovní listy a  shrnutí, jak tvořit Vyrovnávací plán (převzato z metodické příručky,  kterou vydala META v roce 2011). Ke stažení jsou i ukázkové pracovní  listy, využitelné při výuce.Více se dozvíte na

  Přidejte komentář

  Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.